mandag 29. september 2008

3. Januar.

3. jan.

Bøneemnet i dag må vera reiserutene i misjonsarbeidet. Alle predikantar skal ha ei rekkje møte dette året også. Og me veit at me ikkje kan ta eit einaste møte eller samvær i eiga kraft. Eg kjenner det så sterkt stadig, at før og under møta er eg så uendelege fattig. Det skrik i sjela etter kraft og ord frå DEG. Så kjem anklagen etterpå, eller ei falsk og fårleg kjensle av at det har lukkast. Den tanken kan vera eit bedrag og sendt av Djevelen.


Nå ligg ei ny rute på bordet for så mange misjonærar og preikarar. Framover vinteren og våren skal mange møte haldast, og på kvart møte skal me ha noko å gi. Herre, Allmaktens Gud, vil du reinsa ditt ringe kar som skal våga seg ut i tenesta dette året også.


Kom med di Ånd og Kraft på kvart møte. Lat det ikkje bli menneskeverk og mine ord, men ein bodskap frå DEG. Elles vil jo alt vera til fånyttes og ingen får åndeleg mat for sjela si.

Difor legg me alt i di hand nå. Amen.

Ingen kommentarer: