mandag 29. september 2008

2. Januar.

2. jan.
I dag vil eg be for svigerfamilien min. Du kjenner dei alle saman, nær og fjern. Nokre synes å vera så langt borte frå Deg, Herre. Men kva veit eg? Kanskje dei har djupare tankar om åndelege ting enn eg skjønar og ser. Me veit så lite kva som skal til for å vekkja dei som søv og føra dei inn i syndsforlatinga for Jesu skuld.

Eg vil be for dei, og for dei unge og små i denne familien også. Kanskje dei kan brukast i vitnetenesta for deg? Og dei som er gamle i familien ber eg for. Gi dei eit lyst sinn så dei vert takksame for det dei alt har. Det er einsamt for dei gamle, dei har liksom mist kontakt med verda og folket.

Nokre er alt heime hjå deg. Vil du venda tanken til alle dei andre mot himmelen, og dei går den vegen du har skapt og ikkje sin eigen. Vil du arbeida med kvar og ein.

Takk for nåden din og frelsa. Alt er gåve frå deg. Amen.

Ingen kommentarer: