mandag 29. september 2008

1. Januar.

Nyttårsdag. 1. jan.
I dag vil eg særleg be for mi slekt. Eg tenkjer på nokre av dei som verkar så harde og kritiske. Herre, vil du arbeida ekstra med dei. Dei er snille avf natur og mjuke i sinn. Men det hjelper ikkje når motstanden mot deg er stor. Herre, eg bed at dei MÅ bli frelste.

Og dinest ber eg for borna og dei unge i familien, dei ser så framande ut for dine løyndomar. Send ein reiskap i vegen deira som kan nå inn til hjarta om omvending og frelse. Og småborna - kva får dei høyra om Guds rike? Nokre verkar så avskjerma frå ditt rike. kanskje må du ta hardt i for å vekkja dei opp?

Eg ber og for syskenborna våre og vidare utover. Herre, vår von er til deg. Du døydde for alle og vil at alle skal nå din himmel. Me ropar til deg før det er for seint! Lat dei få del i den nåden som du har. Berre det kan hjelpa dei. Amen.

Ingen kommentarer: